Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Matcha Smoothie* 1/2 banana
* 1/2 cup rice milk (or soya milk)
* 1-2 tsp matcha
* ice

Blend all and taste!

My favorite wake-up Smoothie!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου